Teknik och kodning till WordPress

När designen är satt börjar vi med kodningen av er nya WordPress hemsida. Vi gör detta med hjälp av CSS, XHTML samt vid behov JavaScript och Jquery.
Samtliga WordPress hemsidor från oss är W3C-validerade och sökmotoranpassade.

I det här steget

  • Kodning validerad efter W3C:s webbstandards
  • Sökmotoranpassad XHTML och CSS