Vikten av att ha en design anpassad till din företagsprofil

Med den ökade användningen av Internet vi sett det senaste decenniet har användarna nu ställt högre krav på hemsidor

Om en potentiell kund är ute på nätet och söker efter en särskild produkt i en viss marknad, och sedan hamnar på en hemsida med en design som avspeglar en helt annan marknad, då blir kunden förvirrad och det är stor risk att kunden inte införskaffar den produkt som tidigare inplanerats. För att lösa detta problemet försöker vi på Svensk Webbproduktion att tänka som en kund. Vad är kunden ute efter? Varför är kunden från första början på sidan? Hur kan hemsidan lösa kundens behov?

Dessa frågor kan ofta vara besvärliga att svara på, varvid  många webbdesigners skippar att tänka på dem. Att inte bygga webbsidans grund efter kundens intresse leder till att kunden snabbt tappar intresse. Därav är det av stor vikt att din hemsidas design avspeglar din företagsprofil.

Vi på Svensk Webbproduktion har flera års erfarenhet av just detta, att på ett professionellt och användarvänligt sätt spegla en viss företagsprofil genom en hemsida. Detta görs genom flera olika faktorer såsom passande bilder, typsnitt och marginaler.

Vad vi gör är att vi börjar från rätt ände. Först och främst börjar vi med att efterforska och ställa er vissa frågor om erat företag och om hur marknaden ser ut. Vi kollar sedan på era konkurrenters sidor, ser hur de gått till väga och hur vi skulle kunna stå ut ur mängden. Sedan när vi först känner oss säkra på hur upplägget ska gå till påbörjas designuppdraget.

Många webbyråer i Stockholm jobbar på ett helt annorlunda sätt än oss, och använder färdiga mallar där de bara snabbt designar eran hemsida bara för att få jobbet överstökat så fort som möjligt. Med det sagt betyder det inte att deras hemsidor på något vis är anskrämliga eller omoderna. Tvärtom, kan hemsidan se väldigt modern ut och nyttja attraktiva specialtillägg. Där felet ligger är att de undersöker inte kundens, marknadens och erat företags behov. De tar inte reda på varför kunden från första början ens navigerat sig till eran hemsida. Detta gör att företagsprofilen inte speglas och även att användarvänligheten minskar.

Som ni kanske redan införstått er i har Svensk Webbproduktion ett upplägg som börjar med att vi först ger er ett designförslag som ni får tycka till om. När vi bearbetat förslaget så att ni är nöjda påbörjas uppkodningen av sidan, och vi ser till att den mall vi en gång utarbetat görs till verklighet. Vi kommer sedan upp med ett första utkast där ni får gå in på sidan och tycka, klämma, känna och ge kritik om vad ni vill förändra. När projektet är klart har du framför dig en alldeles unik hemsida just anpassad efter ditt företags behov och med en bra användarvänlighet för din potentiella kund.