Techbox

Vi har designat och producerat en ny responsiv WordPress hemsida och logotyp Techbox som är jobbar med återförsäljning av datorer och plattor till större företag inom tech branschen.

Titta på Techbox hemsida!

Techbox är ett företag som erbjuder leasing av datorer och läsplattor till företag.

Att skapa en ny logotyp som representerar Techbox och utstrålar, teknik, modernitet och stabilitet samt att skapa en ny responsiv WordPress hemsida.

  • XHTML
  • CSS
  • WordPress
  • Illustrator
  • Responsiv Design