Swetec Hockey

Vi hjälpte Swetec Hockey med en ny hemsida, bokningssystem, twitter och facebook koppling.

Titta på Swetec Hockeys hemsida!

SWETEC´s utbildningar genomförs året runt på IS i Sverige, Norge, Danmark och Europa. Camperna kompletterar och möjliggör träning till ALLA kategorier av hockeyspelare från ungdom till seniorer som vill satsa och ge 100% för att utveckla sig.

Enskilda individer, klubbar och organisationer är våra kunder och våra utbildningar skiljer sig stort ifrån traditionella träningar och hockeyskolor.

Design och produktion av ny hemsida med bokningssystem, koppling till facebook och twitter.

  • XHTML
  • CSS
  • Photoshop
  • PHP
  • MySQL