Webbstrategi och analys

Ett av de viktigaste stegen i vår process är analysen av ditt företag. Här tittar vi på dina kunder samt hur du och din produkt förhåller sig till konkurrenterna. Vi tar även hänsyn till företagets strategi, framtidsvisioner och historia.

Analysen sker delvis i intervjuer med dig. Därför lägger vi stor vikt på arbetet med frågeställningarna som ligger till grund för intervjun. Arbetet vi gör här ligger sedan som grundsten för resten av webbprojektet.

I det här steget

  • Kundanalys
  • Produkt- och konkurrentanalys
  • Frågor till ägare/personal