WordPress Design

Så fort den grundläggande WordPress strukturen är färdig börjar vi med den visuella designen, d.v.s. formgivning, färgsättning, teckensnitt och typografi.

Tack vare den noggranna och genomtänkta designprocessen kan vi nu producera en webbplats som presenterar ert företag på bästa sätt.

I det här steget

  • Teckensnitt som ska användas på webbplatsen
  • Grundfärger som ska klä webbplatsen
  • Vilken typ av bakgrund webbplatsen bör ha
  • Utformningen av boxar, knappar samt övriga fält