Karl-Adam Bonniers Stiftelse

Karl-Adam Bonniers Stfitelse berör näringsliv, akademi och samhälle.

Titta på Karl-Adam Bonniers Stiftelses hemsida!

Med initierade samtal och ökad kunskap bidrar Karl-Adam Bonniers Stiftelse till en fortsatt utveckling av näringslivet.

Att skapa en hemsida som ser bra ut på såväl stora som små skärmar, och som med enkel navigering tillsammans med ren design är inbjudande.

  • XHTML
  • CSS
  • PHP
  • WordPress
  • Responsiv