Plusfamiljen

Med brinnande hjärtan och en starka viljor att hjälpa barn och unga med funktionshinder har Plusfamiljen tillsammans med sina glada och engagerade assistenter skapat ett annorlunda assistansbolag. Vi har hjälp Plusfamiljen att designa och producera en ny Repsonsiv WordPress hemsida.

Titta på Plusfamiljens hemsida här!

Plusfamiljen kämpar tillsammans med familjer för rätten till ett rikt liv med personlig assistans, genom att bistå med juridisk hjälp så väl som ytterligare stödinsatser utifrån familjens behov.

Vi har hjälpt Plusfamiljen att producera och designa en ny Responsiv WordPress hemsida som på ett rättvist sätt kan presentera Plusfamiljens tjänster, framtidsvision och historia.

  • XHTML
  • CSS
  • WordPress
  • Photoshop