Mind Retail

Mind Retail är specialiserade inom fastighetsutveckling och ägnar sig åt uthyrning, omlokalisering och rådgivning.

Titta på Mind Retails hemsida!

Mind Retail beskriver sig själva som länken mellan hyresgäst och hyresvärd. Fokus ligger på att långsiktigt bygga goda och starka relationer.

En enkel hemsida med stöd för mobiltelefoner och datorer, med en presentation av Mind Retail och deras verksamhet.

  • XHTML
  • CSS
  • PHP
  • WordPress
  • Responsiv